KONTAKT

2010-2011

TRENINZI:
Utorak

19:00 - 20:00

Četvrtak

19:00 - 20:00

Subota

12:00 - 13:00

news-alt-img
Trener:

Mihailo Miškov

Mob:

065 5070 049


Mesto:

Hala fakulteta sporta i fizičkog vaspitavnja (Košutnjak).

2010-2011 Polaznici

 •   1: Kovačevic Andrej
 •   2: Gužvić Mateja
 •   3: Kostadinović Petar
 •   4: Damnjanović Oleg
 •   5: Kovanović Petar
 •   6: Matić Petar
 •   7: Simić Mateja
 •   8: Stojković Andrej
 •   9: Andjelković Nikola
 • 10: Šakić Luka
 • 11: Zdravković David
 • 12: Lukić Filip
 • 13: Šaranović Stefan
 • 14: Leontijević Vukašin
 • 15: Petrović Novak
 • 16: Kosanović Veljko
 • 17: Krstanović Miloš
 • 18: Nikolić Luka

2010-2011 Polaznici

 • 19: Ilić Aleksa
 • 20: Topalović Đorđe
 • 21: Nikačević Vid
 • 22: Bahtijarović Petar
 • 23: Milovanović Kristijan
 • 24: Milićević Đorđe
 • 25: Opačić Marko
 • 26: Mirković Dušan
 • 27: Aleksić Andrej
 • 28: Atlagić Marko
 • 29: Đekić Nikola
 • 30: Đekić Stefan
 • 31: Radisavljević Mihajlo
 • 32: Živanović Milutin
 • 33: Milošević Uroš

EVIDENCIJA DOLAZAKA NA TRENINGE ZA: 08.2017.

ime i prezime

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ukupno

Kovačevic Andrej

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

2

Gužvić Mateja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Kostadinović Petar

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

6

Damnjanović Oleg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Kovanović Petar

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

3

Matić Petar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Simić Mateja

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

2

Stojković Andrej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Andjelković Nikola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Šakić Luka

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

7

Zdravković David

-

-

+

-

-

+

+

-

+

+

5

Lukić Filip

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

2

Šaranović Stefan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Leontijević Vukašin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Petrović Novak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Kosanović Veljko

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Krstanović Miloš

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Nikolić Luka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Ilić Aleksa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Topalović Đorđe

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

4

Nikačević Vid

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

4

Bahtijarović Petar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Milovanović Kristijan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Milićević Đorđe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Opačić Marko

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Mirković Dušan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Aleksić Andrej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Atlagić Marko

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Đekić Nikola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Đekić Stefan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Radisavljević Mihajlo

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

7

Živanović Milutin

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

7

Milošević Uroš

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0