KONTAKT

2010-2011

TRENINZI:
Utorak

19:00 - 20:00

Četvrtak

19:00 - 20:00

Subota

12:00 - 13:00

news-alt-img
Trener:

Mihailo Miškov

Mob:

065 5070 049


Mesto:

Hala fakulteta sporta i fizičkog vaspitavnja (Košutnjak).

2010-2011 Polaznici

 •   1: Simić Dimitrije
 •   2: Kovačevic Andrej
 •   3: Gužvić Mateja
 •   4: Kostadinović Petar
 •   5: Damnjanović Oleg
 •   6: Kovanović Petar
 •   7: Matić Petar
 •   8: Simić Mateja
 •   9: Stojković Andrej
 • 10: Andjelković Nikola
 • 11: Šakić Luka
 • 12: Zdravković David
 • 13: Lukić Filip
 • 14: Šaranović Stefan
 • 15: Leontijević Vukašin
 • 16: Petrović Novak
 • 17: Kosanović Veljko
 • 18: Krstanović Miloš

2010-2011 Polaznici

 • 19: Nikolić Luka
 • 20: Ilić Aleksa
 • 21: Topalović Đorđe
 • 22: Nikačević Vid
 • 23: Bahtijarović Petar
 • 24: Milovanović Kristijan
 • 25: Milićević Đorđe
 • 26: Opačić Marko
 • 27: Mirković Dušan
 • 28: Aleksić Andrej
 • 29: Atlagić Marko
 • 30: Đekić Nikola
 • 31: Đekić Stefan
 • 32: Radisavljević Mihajlo

EVIDENCIJA DOLAZAKA NA TRENINGE ZA: 06.2017.

ime i prezime

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ukupno

Simić Dimitrije

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

8

Kovačevic Andrej

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

-

7

Gužvić Mateja

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

10

Kostadinović Petar

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

7

Damnjanović Oleg

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Kovanović Petar

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Matić Petar

+

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

4

Simić Mateja

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

3

Stojković Andrej

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

8

Andjelković Nikola

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

6

Šakić Luka

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

5

Zdravković David

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

5

Lukić Filip

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+

7

Šaranović Stefan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

Leontijević Vukašin

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

1

Petrović Novak

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

5

Kosanović Veljko

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

8

Krstanović Miloš

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Nikolić Luka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Ilić Aleksa

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

Topalović Đorđe

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

8

Nikačević Vid

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

Bahtijarović Petar

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

8

Milovanović Kristijan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

10

Milićević Đorđe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Opačić Marko

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Mirković Dušan

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

9

Aleksić Andrej

+

+

-

+

-

-

+

-

-

+

+

6

Atlagić Marko

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

8

Đekić Nikola

+

+

+

-

+

+

+

+

7

Đekić Stefan

+

+

+

-

+

+

+

+

7

Radisavljević Mihajlo

+

+

+

+

+

+

+

+

8